Wambui Kagwi

Wambui Kagwi
Certified SHEN Therapist
Mbr: The International SHEN Therapy Association
Kenya

SHEN Hands symmbe~100 x 58You can email me at
wariro2013@gmail.com